Tag Archives: kanatlı hayvan hastalığı

Gumboro Hastalığı, bulaşıcı, orta derecede öldürücü bir yapıya sahiptir. Viral bir kanatlı hastalığıdır. Tavukların birbirini gagalaması, depresyon, sulu beyaz ishal, kabarmış tüyler, iştahsızlık gumboro hastalığının başlıca belirtileridir. Koruyucu önlemler ile hastalıktan korunulur. Aşı uygulamaları ve biyogüvenlik önlemleri ile korunma sağlanabilmektedir. Hastalığın teşhisi ÖZM laboratuvarımızda konulmaktadır. Q-PCR, ELISA testleri virüsü tespit etmek ve hastalığı serolojik olarak takip […]

İnfeksiyöz Bronşitis Hastalığı, tavuklarda oldukça bulaşıcı ve viral bir kanatlı hastalığıdır. Solunum sıkıntıları yanında, yumurta veriminde azalma, yumurta kalitesinde ve yumurta kabuğu kalitesinde bozulmalar görülmektedir.Koruyucu önlemler ile hastalıktan korunulur. Aşı uygulamaları ve biyogüvenlik önlemleri ile korunma sağlanabilmektedir. Hastalığın teşhisi ÖZM laboratuvarımızda konulmaktadır. Q-PCR, ELISA testleri virüsü tespit etmek ve hastalığı serolojik olarak takip etmek amacı […]