LABORATUVARIMIZIN FAALİYET ALANLARI

 1. KANATLI HAYVANLARDA SEROLOJİK ANALİZLER

  NDV (Newcastle Disease) ELISA

  IBD İnfectious Bursal Disease ELISA

  IBV (Infectious Bronchitis) ELISA

  ORT (Ornithobacterium Thinotracheale)ELISA

  ART (Avian Rhinotracheitis) ELISA

  CAV (Chicken Infectious Anemia)ELISA

  REO (Reovirus)ELISA

  AI (Avian Influenza) ELISA

  AE (Aivian Encephalomyelitis)ELISA

  HEV (Hemorajik Enteritis)ELISA

  Mg (Mycoplasma gallisepticum) ELISA

  Ms (Mycoplasma synoviae) ELISA

  SE,ST (Salmonella Enteritidis, Samonella typimurium)ELISA

  PLATE AGLÜTİNASYON ( Mg, Ms, Sp)

 2. KOYUNLARDA SEROLOJİK ANALİZLER

  Border Hastalığı Antikor-ELISA

  Brucella-Serum Tüp Aglitünasyon

  Caprine Arthritis Encephalitis Antikor-ELISA

 3. SIĞIRLARDA SEROLOJİK ANALİZLER

  Brucella

  BVDV-Antikor

  BVDV-Antijen

  IBR MARKER Aşı Yapılmış Hayvanlarda Hastalık Teşhisi

  IBR-Antikor

  İshal Yapan Hastalıklar Profili

  Kolesteriyal IgG

  Leptospira-Antikor

  Leukoz-Antikor

  Mavi Dil-Antikor

  Neospora Caninum

  Paratüberküloz-Antikor

  Şap Aşı Titresi

  Tüberküloz-Gama Interferon Sığır Tipi-Tarama Testi

  Tüberküloz-Gama Interferon Sığır ve Kanatlı Tipi

 4. MİKROBİYOLOJİK

  Kültür Antibiyogram

  Kan Kültürü

  Süt Kültürü

 5. SÜTÜN MİKROBİYOLOJİK ANALİZİ

  RT-Framework offers a rock solid theme back-end with tons of useful tools and options.

 6. YEMİN MİKROBİYOLOJİK ANALİZLERİ

  Coliform Bakteri Sayımı

  E.Coli Sayımı

  Küf Maya Sayımı

  Salmonella spp. Aranması

 7. İÇME SUYUNUN MİKROBİYOLOJİK ANALİZLERİ

  Var/Yok Testleri

  Sayım

  Diğer Testler(Mikroorganizma Tanımlama vb.)

SON MAKALELERİMİZ