KANATLI LÖKOZU (LENFOİD LEUKOSİS)

Tavukların çeşitli organlarında, küçük veya büyük, lenfoid hücre (genellikle B lenfositler) üremeleri (lenfoproliferasyonu) sonucu oluşan tümörlerle karakterize olan kronik ve bulaşıcı viral bir hastalığıdır.

Etiyoloji:

Etken retroviridae grubuna ait avian retrovirus cinsi, leucosis/sarcoma virusudur. İki adet tek iplikçiği olan RNA virüsüdür. A,B,C,D ve J olmak üzere subgrupları mevcuttur.

Epidemiyoloji:

Etken asıl olarak yumura aracılığı ile bulaşır ve yavrular kuluçka makinelerinden infekte olarak çıkarlar. Virüs gaita ve salya ile dışarı saçılır, sürüye alınan hasta ve portörler enfeksiyon kaynağıdır.

Semptomlar:

Hastalığın uzun bir inkübasyon periyodu vardır. 16 haftalık ya da daha yaşlı olana kadar klinik belirtiler saptanmayabilir.

Hastalıktan etkilenen tavuklarda hızlı bir şekilde zayıflama, ibikte solgunluk, iştahsızlık, durgunluk ve yumurta veriminde düşüş gözlenir.LENFOİD LEUKOZİS

Nekropsi:

Marek, koligranüloma, tüberküloz, aspergillosis gibi hastalıklarda gözlenen tablolarla benzerlik taşır.

Tedavi:

Vral bir hastalık olması sebebi ile tedavisi mümkün değildir. Aşısı bulunmadığından önlenmesi için koruyucu uygulamalara önem verilmelidir.

Kontrol:

Hastalığın eradike edilmesinde öncelikle damızlık hayvanların hastalıktan ari olması çok önemlidir. Böylelikle avian lökozis virus ve  Lymphoid lökozis hastalığından tavukları koruyabilmiş oluruz.

 

MAREK HASTALIĞI MAREK’S DISEASE (MD)     MDV (Marek Disease Virus), Mardivirus genusu içinde yer alan Herpesvirusların neden olduğu ve Dünya’nın hemen her yerinde salgınlara neden olabilen viral bir hastalıktır. Hastalık etkeni olan virus ilk olarak 1907 yılında Macar bilim adamı Jozsef Marek (1862-1952) tarafından tanımlandı. Böylesine önemli bir bilim buluşu bütün dünyada şüphesiz çok […]