Kanatlıların Paraziter Hastalıkları

ENDOPARAZİTER HASTALIKLAR


Protozoal hastalıklar;

  • Koksidiozis (Coccidiosis) kanatlılarda daha çok broiler civciv yetiştiriciliğinde ve entansif besi hayvancılığında görülen ve özelliklede genç hayvanlarda rastlanan protozoal bir hastalıktır.
    – Kör bağırsak koksidiyozu (E.tenella)
    – İnce bağırsak koksidiyozu (E.necatrix, E.acervlina, E.maxima, E.mivati)
    – Rektum koksidiyozu (E.brunetti)

Klinik bulgular;
Koksidiyoza yakalanmış hayvanlarda doku tahribatı, kanama ve ishal gözlenir ve sekonder enfeksiyonlar ortam hazırlaması bakımından önemlidir.
Tahrip olan dokularda emilim azalır. Hayvanlarda büyüme yavaşlar ve zayıflama görülür, yumurta verimi düşer.Felç olguları görülür.

Nekropsi;

Caecum, colon ve ileum sıvısı kanlı bir içerikle doludur.MRT_7298

Tedavi:

Antikoksidiyal ilaçlar

Helmint Hastalıkları

  • Nematodlar: Kanatlılarda nadir olarak rastlanan; Ascaridia galli, Heterakis gallinarum ve Capillaria türleri sindirim kanalına yerleşerek hayvanlarda gelişeme geriliği, yemden yararlanamama, zayıflama, verim düşüklükleri gibi önemli bozukluklara yol açarlar. Traheaya yerleşen Syngamus trachea hayvanlarda öksürük ve bazen de solumada zorluklar yaratır.
  • Cestodlar: Yassı kurtlardan olan cestodlar (şerit kurtları) nematodlara benzer bozukluklara yol açar. Hatta bazen bağırsak kanalını tıkayabilirler. Enteritis, bağırsaklarda kanamalara, verim düşüklüklerine ve zayıflamalara neden olurlar.

EKTOPARAZİTER HASTALIKLAR

Kanatlılarda bulunan başlıca ektoparazitler; bit, pire, kene, uyuz etkenleri, D.gallinae (kırmızı akarlar); özellikle yumurta kümeslerinde, damızlık kümeslerinde etkili oldukları zamanlarda hayvanlar üzerinde oluşturdukları strese başlı olarak önemli verim kayıplarına sebebiyet verebilirler.

Endüstriyel tavukçuluğun yetiştirme dönemi boyunca çevre kontrollü kümeslerde yapılmasına bağlı olarak birçok hastalıkta olduğu gibi solunum yolu enfeksiyonlarına karşı da oldukça duyarlıdırlar. Bu sebeple kanatlı hayvancılığında solunum sisteminde görülen hastalıklar, modern işletmelerin en önemli sorunlarından birisi durumundadır. Sindirim ve solunum yolu hastalıkları ve sonuçta buna bağlı görülen problemler çoğu zaman birbirine karışmış olarak da görülebilmektedir. […]

MAREK HASTALIĞI MAREK’S DISEASE (MD)     MDV (Marek Disease Virus), Mardivirus genusu içinde yer alan Herpesvirusların neden olduğu ve Dünya’nın hemen her yerinde salgınlara neden olabilen viral bir hastalıktır. Hastalık etkeni olan virus ilk olarak 1907 yılında Macar bilim adamı Jozsef Marek (1862-1952) tarafından tanımlandı. Böylesine önemli bir bilim buluşu bütün dünyada şüphesiz çok […]