KANATLI TÜBERKÜLOZU

Mycobacterium avium tarafından oluşturulan ve hayvanın çeşitli organlarında tüberküllerin oluşması ile karakterize olan, bulaşıcı ve kronik bakteriyel bir hastalıktır.
Zoonoz bir hastalık olup, daha çok immun sistemi baskılanmış insanlar için tehlike oluşturmaktadır.

Etken;
M. avium gram pozitif, hareketsiz, sporsuz, kapsülsüz ve aside dirençli bir bakteridir. Besi yerlerinde 20-25 günde üreme gösterir.

Bulaşma;
Genellikle sindirim yoluyla (kontamine yem ve sular) bulaşma olur. Solunum ve yumurta yoluyla da bulaşma olabilir.
Keneler, kötü hijyen koşulları bulaşmada etkilidir.

Klinik semptomlar;

Hayvanlar dış bakıda sağlıklı gözükebilirler ancak, zayıflama, tüylerde kabarma, ibik ve sakallarda solgunluk, yüzün küçülmesi, göğüs kaslarında küçülme ve ileri derecede zayıflama sonu ölümler meydana gelir.

Nekropsi;
Makroskobik bakıda iç organlarda nekrotik üremelere, nodüllere rastlanır. Genellikle karaciğer, dalak, bağırsak, kemik iliği, böbrek, akciğer ve yumurtalıklarda Tüberkülozun en önemli özelliği kazeifikasyon vardır ancak kireçlenme yoktur.

Laboratuvar tanı;
Mikrobiyolojik (izolasyonu ve identifikasyon)
Serolojik testler(HA, ELISA)
Tüberkülin Testi.

Hastalığın tedavisi yapılamaz. Koruyucu önlemler alınmalı ve iyi bakım-besleme programları uygulanmalıdır. Hayvanların stress etkisne maruz kalmaları minimize edilmelidir.

 

MAREK HASTALIĞI MAREK’S DISEASE (MD)     MDV (Marek Disease Virus), Mardivirus genusu içinde yer alan Herpesvirusların neden olduğu ve Dünya’nın hemen her yerinde salgınlara neden olabilen viral bir hastalıktır. Hastalık etkeni olan virus ilk olarak 1907 yılında Macar bilim adamı Jozsef Marek (1862-1952) tarafından tanımlandı. Böylesine önemli bir bilim buluşu bütün dünyada şüphesiz çok […]